مهم ترین آسیب مهدویت، دور شدن از وظایف اصلی

درخواست حذف این مطلب
مهم ترین آسیب مهدویت، دور شدن از وظایف اصلی۱ یکی از آسیب های مهمی که جریان مهدویت را تهدید می کند پرداختن به امور فرعی و کم اهمیت به جای امور اصلی و با اهمیت است. پرداختن به اموری مانند ازدواج آن حضرت و محل زندگی آن حضرت سبب شده است که مسئله مانند وظایف منتظران نادیده گرفته شود. انتظار واقعی یکی از آسیب های مهمی که جریان مهدویت را تهدید می کند پرداختن به امور فرعی و کم اهمیت، به جای امور اصلی و با اهمیت است، که در ادامه به چند مورد از مسائل کم اهمیت اشاره می کنیم.
موضوعایت مانند ازدواج حضرت، تعداد همسران حضرت، طول عمر همسران حضرت و این که آیا همسران حضرت ایشان را می شناسند یا خیر!؟ از اموری است که معمولاً در میان جامعه دینی مطرح می شود و اهمیت چندانی ندارد. و به تبع این گونه سوالات، موضوع محل زندگی آن حضرت مطرح می شود، که آن نیز اهمیت چندانی ندارد ولی متأسفانه در مورد آن کتاب ها و نوشت های زیادی مطرح شده است که صحت و سقم آنان چندان مشخص نیست.
در مقابل این امور کم اهمیت، موضوعات متعدد دیگر در روایات وجود دارد که پرداختن به آنان هم زمینه ظهور را زودتر فراهم می کند و هم سبب آشنایی دیگر جوامع با آن حضرت می شود، ولی متأسفانه پرداختن به این امور فرعی سبب شده است که غالباً این موارد نادیده گرفته شود.